PROFI-TEN a.s.
Certifikát Certifikát

Znalecká a realitní kancelář PROFI-TEN

Profesionalita

PROFI-TEN a.s. je právnickou osobou zapsanou v seznamu znaleckých kanceláří (dříve znaleckých ústavů) vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR od 30. 1. 1998 se 13 oprávněními pro znaleckou činnost.

Je tvořen týmem kvalifikovaných znalců a odhadců, kteří jsou pro znaleckou činnost odborně kvalifikováni.

Služby

PROFI-TEN a.s. je součástí struktury znaleckých kanceláří jmenovaných pro specializovanou činnost Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Poskytuje komplexní znalecké služby zakotvené především v zákoně o oceňování majetku, obchodním zákoníku a dalších právních předpisech.

Je specializován na oceňování široké škály movitého, nemovitého a nehmotného majetku včetně majetkového a ekonomického poradenství.

Klienti

PROFI-TEN a.s. věnuje všem svým klientům stejnou pozornost a kvalitu odborných služeb.

Požadavky a očekávání našich klientů naplňuje prostřednictvím profesních zkušeností velké oceňovací společnosti a vysokou profesní odborností pracovníků.

Odborné znalosti doplňuje i spoluprací s významnými profesními organizacemi.


PROFI-TEN a.s. PROFI-TEN a.s. - znalecká a realitní kancelář
Copyright © PROFI-TEN a.s. 2012 - 2024