PROFI-TEN a.s.
Certifikát Certifikát

Znalecká oprávnění

Znalecký posudek podala společnost PROFI–TEN, a.s. se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1 jako znalecká kancelář (dříve znalecký ústav) jmenovaná rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR z 30. 1. 1998 č. j. 227/97/OOD, rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR č.j. 637/2011-OSD-ZN/8 z 1. 3. 2012 a dále rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR č.j. 15/2013-OSD-SZN/6 z 20. 2. 2013 pro tento rozsah činností:

Ekonomika

 • oceňování podniků
 • oceňování technologických celků, strojů a zařízení
 • oceňování věcí movitých
 • oceňování nemovitostí
 • analýza pojistných rizik
 • výpočet maximálních možných škod
 • vyhodnocování pojistné ochrany
 • rozsah a výpočet pojistných škod
 • ekonomika a řízení podniku

Stavebnictví

 • stavby obytné
 • stavby průmyslové
 • stavby inženýrské

Strojírenství

 • posuzování technického stavu technologických celků, strojů a zařízení

Znalecké oprávnění je zveřejněno v Ústředním věstníku České republiky, ročník 2000, částka 4, str. 64, ze dne 29. prosince 2000.


PROFI-TEN a.s. PROFI-TEN a.s. - znalecká a realitní kancelář
Copyright © PROFI-TEN a.s. 2012 - 2024