PROFI-TEN a.s.
Certifikát Certifikát

Nabídka služeb

Rozsah činností znalců ve smyslu Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích

Znalecké posudky pro všechny soudy ČR v celém rozsahu znaleckého oprávnění

Znalecké posudky pro Policii ČR v celém rozsahu znaleckého oprávnění

Znalecké posudky pro soudní exekutory v celém rozsahu znaleckého oprávnění

Znalecké posudky pro dražby

Znalecké posudky pro jiné účely:

 • stanovení hodnoty všech druhů nemovitostí pro stanovení daňové povinnosti při převodu, darování, dědictví, pro vypořádání BSM, pro prodej
 • stanovení hodnoty lesních porostů, polí, luk, vodních ploch
 • stanovení hodnoty přírodních zdrojů a nerostných surovin

Znalecké posudky pro pojišťovací ústavy

 • ocenění škod - nároků na pojistné plnění z pojistných událostí

Znalecké posudky a oceňovací projekty pro bankovní domy

 • oceňování majetku pro zástavní účely
 • oceňování pohledávek, směnek, dluhopisů, akcií
 • oceňování nehmotného majetku, patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů, licenčních práv, autorských práv

Znalecké posudky v oblasti technologických celků, strojů a zařízení

 • posuzování technického stavu
 • příčina poruch a havárií

Znalecké posudky v oblasti stavebnictví

 • diagnostika vad a poruch staveb
 • dodržování technologických postupů
 • prověrky rozpočtových nákladů
 • hodnocení a oceňování staveb památkového charakteru
 • termokamera

Expertní a konzultační činnost

Ekonomické poradenství

 • investiční rozhodování a investiční rizika
 • dluhové financování
 • ekonomika a technika fúzí, společné podniky
 • podniková ekonomika, finanční řízení podniků
 • vstup zahraničního kapitálu

Pojišťovnictví

 • analýza, posouzení pojistných služeb

Mimo znaleckých posudků s přísně formalizovanými výstupy nabízí společnost obchodním partnerům vypracování těchto výstupů:

 • Oceňovací memoranda - doporučená hodnota majetku pro potenciální investory
 • Rozborové zprávy - o ekonomické využitelnosti majetku

Vedle českého jazyka je společnost schopna vypracovat oceňovací projekty a jiné zprávy v jazyce anglickém a německém.


PROFI-TEN a.s. PROFI-TEN a.s. - znalecká a realitní kancelář
Copyright © PROFI-TEN a.s. 2012 - 2024