PROFI-TEN a.s.
Certifikát Certifikát

Profil společnosti

PROFI-TEN a.s. byla zřízena rozhodnutím zakladatelů dne 15. dubna 1997 a do obchodního rejstříku byla zapsána 30. května 1997.

Od samého počátku byla společnost zřízena s cílem poskytovat oceňovací, konzultační a expertní služby v oblastech majetkových a investičních. Hlavní důraz byl a je zaměřen na oblast oceňování majetku pro státní orgány a instituce, bankovní domy, pojišťovací ústavy a další firemní a privátní klientelu.

Dne 30. ledna 1998 byla společnost rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR zapsána do seznamu znaleckých ústavů s rozsáhlým znaleckým oprávněním, které bylo aktualizováno 20.2.2013.

Společnost má osm znalců a devět odborných pracovníků. Všichni pracovníci a spolupracovníci jsou profesně kvalifikováni na nejvyšší úrovni pro oblast oceňování majetku v ČR.

Jedná se o specializační studia na VŠE Praha, Institutu oceňování majetku pro specializace oceňování podniku, oceňování nemovitého majetku, oceňování cenných papírů a oceňování nehmotného majetku, specializační studia na VUT Brno, Ústavu soudního inženýrství pro specializace oceňování movitého majetku, strojů a zařízení, technologických celků a dopravních prostředků.

Část pracovníků má i zahraniční specializační studium pro oblast oceňování majetku a investičního poradenství.

Převážná většina pracovníků je jmenována soudními znalci pro různé obory a je držitelem certifikátu v rámci personální certifikace podle ČSN EN 45 013 pro obory oceňování majetku.

Pracovníci společnosti se v rámci přednáškové činnosti a oponentaci diplomových prací podílejí na výchově nových odborníků v řádném i specializačním studiu na VŠE Praha.

Ve společnosti PROFI-TEN a.s. je zaveden systém managementu odpovídající mezinárodní normě ISO 9001:2008 - zájemcům je k dispozici politika jakosti.

Společnost PROFI-TEN je držitelem prestižního mezinárodního certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008 evidovaného pod CH 09/2065.

Společnost PROFI-TEN je pojištěna u České pojišťovny a.s. do výše 5 mil. Kč za škody způsobené výkonem profese.


PROFI-TEN a.s. PROFI-TEN a.s. - znalecká a realitní kancelář
Copyright © PROFI-TEN a.s. 2012 - 2024